Castle Defense 2

Chiến thuật

Giới thiệu về ứng dụng

Hơn

Không phù hợp cho trẻ dưới 7 tuổi

7+

Version

3.2.2

19 thg 1, 2017

1.000.000+

Số liệu thống kê

2650

3470

Người dùng iOS

1230

Người dùng Android

Khách hàng

3.6
47152

Ứng dụng tốt nhất trên thị trường hiện có

Xem video